Privacy

Wij zijn blij u op onze website te mogen begroeten. Over het algemeen kunt u onze website volledig anoniem bezoeken.

Verzamelen van gegevens voor gebruikersstatistieken

Deze website gebruikt Piwik, een vrije webanalyse-software.

Piwik gebruikt zogenaamde “Cookies”, dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die ons in staat stellen om uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgestuurd naar onze server en daar opgeslagen voor analysedoeleinden. Het IP-adres wordt onmiddellijk na de verwerking en voor de opslag geanonimiseerd. U kunt het gebruik van cookies verhinderen door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware; wij wijzen er echter op, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volledige omvang kunt gebruiken.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen door ons verzameld en opgeslagen, wanneer u deze vrijwillig aan ons meedeelt, bijv. in het kader van een aanvraag, de bestelling van doseerhulpmiddelen of een prijsvraag. De door u verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor het door u aangevraagde doeleinde en enkel binnen het kader van de wet. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor andere doeleinden, indien u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kunt u natuurlijk op ieder ogenblik weer intrekken.

Veiligheid

Wij hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen, om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernieling, manipulatie en onrechtmatige toegang. Al onze werknemers en alle personen die betrokken zijn bij de gegevensverwerking of eventueel ingeschakelde dienstverleners zijn verplicht om de federale wet inzake gegevensbescherming en andere relevante wetten op het vlak van gegevensbescherming in acht te nemen en om vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens.

Recht op informatie en verbetering van gegevens

U hebt recht op gratis informatie over de gegevens die over uw persoon opgeslagen zijn en eventueel op het meedelen, blokkeren of verwijderen van deze gegevens. In dit geval en voor vragen, suggesties of verzoeken kunt u contact opnemen met:  Datenschutz@m-w.de

Wijziging van onze bepalingen inzake gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om onze maatregelen op het vlak van veiligheid en gegevensbescherming te veranderen, indien dit noodzakelijk is met het oog op de technische ontwikkeling of wettelijke vereisten. In deze gevallen zullen wij ook onze richtlijnen met betrekking tot de gegevensbescherming overeenkomstig aanpassen. Neem daarom steeds de respectievelijk actuele versie van onze privacyverklaring in acht . (Versie juni 2014)